Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bildkälla: Polisen

Samverkan mellan polis och skola

Under onsdagskvällen hade vi besök på Kyrkbacksskolan av en hund från polisens hundenhet som tränade sök efter narkotikapreparat.

Det var en övning men även en del av det brottsförebyggande arbetet med att säkerställa att skolan ska vara en trygg och drogfri plats för våra elever. Övningen var lyckad och hunden hittade bara det som var utplacerat. Inga andra preparat hittades i skolans lokaler. Övningar som denna är en naturlig del i det nära samarbetet mellan skola och polis för att arbeta förebyggande i kommunen.

- Ett sätt att synliggöra narkotika som ett samhällsproblem som även kan finnas i skolmiljö. Det var en lyckad övning med narkotikahund och glädjande att det inte hittades någon narkotika på Kyrkbacksskolan. Det tyder på att det förebyggande arbetet fungerar bra. Vi har ett bra och långsiktigt samarbete med skolan med att förebygga brottsligotrygghet bland barn och unga under sin uppväxt, säger kommunpolis Stefan Toll.

- Det känns bra att vi kan arbeta tillsammans och naturligtvis även positivt att hunden bara hittade det som var planterat. Eftersom det var en lyckad och välkomnad övning kommer den bli återkommande i framtiden, säger skolchef Andreas Lundholm.

Har du frågor kontakta
Skolchef, Andreas Lundholm
andreas.lundholm@ljusnarsberg.se

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg