Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ung peng

Är du mellan 13-25 år och gillar musik, dans, teater, konst eller film och vill skapa ett arrangemang? Genom Ung peng kan du söka upp till 5 000 kronor i bidrag till olika kulturarrangemang.

Ung peng är ett stipendium riktat till dig som är ung och vill genomföra arrangemang och aktiviteter inom kulturområdet för andra unga.

Du kan söka upp till 5 000 kronor per ansökningstillfälle och arrangemang. Det är möjligt att söka flera gånger under samma år.

Vem kan söka?

Sökande ska vara lägst 13 år vid ansökningstillfället och högst 25 år vid genomförandet, samt vara bosatt i Ljusnarsbergs kommun. Krav kan i vissa fall ställas på att sökande är myndig, till exempel om polistillstånd krävs. Sökande ska vara den som i huvudsak står för idé samt genomför arrangemanget. Enskilda, grupper och ungdomsföreningar kan söka.

Kriterierna för att medel ska kunna beviljas

Arrangemanget eller aktiviteten ska:

 • vara av kulturkaraktär
 • marknadföras öppet
 • vara öppen för alla ungdomar (åldersgräns är okej i vissa fall)
 • genomföras i Örebro län
 • vara fritt från alkohol och droger
 • vara partipolitiskt- och religiöst neutralt

Ansökan

Ansökan sker via länk: Ung peng-Ljusnarsberg 2024 (office.com) Länk till annan webbplats.

Beslut och ekonomi

Beslut om att medel beviljas tas av skolchef i samråd med kommunens kultursamverkansgrupp.
Maximalt belopp att söka är 5 000 kr per ansökningstillfälle och arrangemang. Det är möjligt att söka flera gånger samma år.

För vad går det inte att söka?

 • Verksamhet som initieras eller drivs av vuxna
 • Verksamhet som inte är öppna och utåtriktade
 • Ordinarie eller löpande verksamhet som får offentligt stöd
 • Egen lön, arvode eller uppehälle
 • Entré- och inträdesavgifter till arrangemang eller aktiviteter anordnade av andra
 • Utveckling eller tillverkning av något för en sluten grupp
 • Material som behålls av sökande eller annan
 • Kostnad för produkter som säljs
 • Skol- eller föreningsintern verksamhet
 • Partipolitisk- och religiös verksamhet
 • Kommersiell verksamhet

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg