Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vad är Föräldraskapsstödet ABC 3–12?

Föräldraskapsstödet ABC 3–12 är ett program som riktar sig till föräldrar som vill stärka relationen till sina barn och få tips om hur man kan hantera vardagliga situationer.

Programmet består av fyra gruppträffar som leds av utbildade gruppledare. På träffarna diskuterar och övar föräldrarna på olika teman som visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

I samverkan med Region Örebro län erbjuder Ljusnarsbergs kommun varje termin, föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år att delta på kostnadsfria gruppträffar i föräldraskapsstödet ABC 3–12 år.

Föräldrar som tidigare har deltagit på träffarna har ofta upplevt att de har fått mer kunskap om barns behov, mer stöd från andra föräldrar, mer glädje i familjen och mindre konflikter. Vi ställde några frågor till föräldrarna:

Har du fått tips och råd som du har använt dig av?

Ja, bland annat hur viktigt där är att förberedda barnen och göra dem delaktiga i vardagssysslor!

Till exempel när vi gick till mataffär så blev det nästan alltid diskussioner med barnen om vad vi skulle köpa och inte köpa. Det skapade stress inför att handla med barnen. Nu förbereder jag dem innan vi handlar. Jag berättar för barnen vilka varor som ska köpas gör barnen delaktiga genom att de får hjälpa till att hämta varorna. Barnen får känna sig delaktiga, vara duktiga och blir bekräftade, vilket gör att jag som förälder blir glad och lugn.

Skulle du rekommendera andra föräldrar med barn 3–12 år att delta på föräldrastödet?

Ja, för att jag fick så många användbara tips, råd och kunskaper! Tillsammans med andra föräldrar kunde jag diskutera allt från morgonstressen, matsituationer, sov rutiner till hur jag känner i mitt föräldraskap vilket är hjälpsamt.

Det är värt att prioritera föräldraträffarna. För att få hjälp med att tänka på andra sätt då och då.

Vill du ha stöd i ditt föräldraskap?

Anmäla dig till föräldrastödsträffarna som startar 8 november på ABC - Alla Barn i Centrum, 3-12 år - Ljusnarsbergs kommun

Har du frågor, kontakta:

Sofia Bergman
Samordnare Barn & Unga
sofia.bergman@ljusnarsberg.se

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg