Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vill du vara med och påverka den nya Biblioteksplanen för 2024-2027?

Vi vill veta vad du tycker!

Enligt Bibliotekslagen ska kommuner upprätta en särskild plan för sin samlade biblioteksorganisation. Planen ska beskriva bibliotekens uppdrag och verksamhet, samt vilka prioriteringar som ska göras.

Nu har du möjlighet att komma med synpunkter, funderingar eller tips. Saknar du något i planen eller är det något som du tycker verkar tokigt?

Läs utkastet av biblioteksplanen:
Utkast_Ljusnarsbergs biblioteksplan för perioden 2024–2027 Pdf, 426 kB.


Vi behöver få in dina synpunkter senast den 30 september.


När synpunkter är insamlade kommer planen att revideras innan den antas av kommunfullmäktige i slutet av året.


Tack för din hjälp och medverkan.


Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg