Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vill du vara med och påverka den nya skolplanen för 2024-2027?

Vi vill veta vad du tycker!

Skolplanen är ett kommunalt styrdokument som visar den viljeinriktning och målsättning som kommunen vill styra mot. Den tillsammans med de nationella styrdokumenten, som skollag, barnkonvention och andra författningar, sätter de yttre ramarna för verksamheten inom bildning.

Nu vill vi få in dina synpunkter, i ett brett perspektiv, kring vad du tycker är väsentligt att ha med i kommunens skolplan.

Den nya skolplanen baseras på den nuvarande skolplanen som gäller för 2020-2023.

Läs Skolplanen för 2020-2023 här Pdf, 183 kB.

Vi behöver få in dina synpunkter senast den 25 september.

Du kan också skicka in dina synpunkter eller lämna in i receptionen på kommunhuset.

Ljusnarsbergs kommun
Att: Andreas Lundholm
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

Nästa steg

Genomgång av synpunkter och där efter utformas ett förslag på ny skolplan som skickas ut på remiss under oktober 2023. Därefter sker en beslutsprocess under november och december i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.


Tack för din hjälp och medverkan!


Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg