Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Bygga och bo

Fastighetschef
Malin Gisselfeldt
malin.gisselfeldt@ljusnarsberg.se
0580-805 42

Hyreshandläggare fastighetsavdelning
Caroline Röhm
caroline.rohm@ljusnarsberg.se
Felanmälan
0580-805 41
Övriga frågor
0580-805 40

Arbetsledare Park och utemiljö
Sandra Nyman
sandra.nyman@ljusnarsberg.se
0580-805 62

Kontaktperson tomter
vakant

Ludvikasotaren AB Jens Lindblom
072-539 58 88
www.ludvikasotarn.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg