Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Bygga och bo

Fastighetschef
Jimmy Sander
jimmy.sander@ljusnarsberg.se
0580-80542
072-5565385

Hyreshandläggare fastighetsavdelning
Caroline Röhm
caroline.rohm@ljusnarsberg.se
0580-805 41

Kontaktperson tomter
Thomas Molander
thomas.molander@ljusnarsberg.se
Telefon: 0580-805 67

Ludvikasotaren AB Jens Lindblom
072-539 58 88
www.ludvikasotarn.se Länk till annan webbplats.

Arbetsledare Park och utemiljö
Sandra Nyman
sandra.nyman@ljusnarsberg.se

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg