Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

När du bor hos oss

Här hittar du instruktionsfilmer som kan vara till hjälp för dig som bor i lägenhet.

ALLMÄNNA TRIVSELREGLER

När man bor i ett flerfamiljshus måste man visa hänsyn till sina grannar. Det innebär bland annat att:

 • undvika höga ljud som stör din omgivning. Detta är extra angeläget efter kl. 22 och före kl. 07 Observera att det är du som hyresgäst som ansvarar för dem som besöker dig. Vid upprepade störningar löper hyresgästen risk att hyresavtalet sägs upp.
 • kasta skräp i avsedda kärl
 • ha husdjur under sådan uppsikt att de inte stör din omgivning
 • inte mata fåglar i våra bostadsområden då det smutsar ner och kan locka skadedjur.

Kostnad för borttappad nyckel 400:-

Bokningcylinder (tvätt) 515:-

Extranycklar typ postbox, tags, 150:-

Följande behöver du också känna till när du bor hos oss -

Information om:

Balkong

Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor från balkong.

Belysning

Armaturer för fast belysning såsom belysning ovanför diskbänk och badrumsskåp står hyresvärden för. Dock svarar hyresgästen för ljuskällan. Övrig belysning ansvar Du som hyresgäst själv för, både armaturer och ljuskällor.

Bilplatser

För allas trivsel och säkerhet får parkering bara ske på anvisade platser. I bostadsområdet är det bara tillåtet att köra in för in för i- och urlastning. Kom också ihåg att parkeringsplatserna är till för våra bilar, inte för husvagnar, släpvagnar, bussar och andra större fordon. Detta gäller både för dig och för dina eventuella besökare.

Vi snöröjer parkeringsplatser om de två intilliggande platserna är tomma, men inte närmare än 0,5 meter. Hyr du en bilplats ansvarar du själv för röjning på din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport.

Motorvärmarplatser

P-platser med motorvärmaruttag finns att hyra hos oss.
Kontakta oss om ni är i behov av plats.

Driften av själva uttaget står hyresvärden för. Vid fel på uttaget görs en felanmälan.

Motorvärmarkabel ansvarar hyresgästen för själv.

Tänk på att dra ur sladden och låsa motorvärmaruttaget med nyckeln när det inte används.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i våra bostadsområden. Kostnaden för vattenförbrukning ingår i hyran och det är inte meningen att andra hyresgäster ska bekosta din biltvätt. Olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen riskerar också att läcka ut i naturen. Vi vill därför uppmana alla bilägare att tvätta sin bil på en bilvårdsanläggning, där det idag ställs stora krav på rening av tvättvattnet.

Brand

Inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser, därför är det inte tillåtet att förvara brännbart material som tidningar, kartonger och barnvagnar i trapphuset.

Håll vind, källare och garage låsta

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Ambulanspersonal med bår måste också kunna komma fram.
Obrännbart material får bara förvaras i trapphuset om det inte hindrar framkomligheten. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.
Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet!
Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Brandvarnare

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare. Det är ditt ansvar som hyresgäst att se till att den fungerar. Ta för vana att kontrollera batteriet minst en gång per år, till exempel i anslutning till första advent.

Fläktfilter

Fläktfiltret i din spisfläkt behöver göras rent med jämna mellanrum då mycket fett i filtret försämrar funktionen. Smält fett kan också droppa ner på en varm spisplatta och fatta eld. Filtret rengörs med diskmedel och ljummet vatten.

Gör en felanmälan om fläktfiltret i spisfläkten behöver bytas.

Fyrverkerier

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier eller smällare i våra fastigheter och bostadsområden.

Grillning

Grillning över öppen låga är inte tillåtet på balkong eller uteplats på grund av brandrisken. Elgrill går bra men tänk på att se till att oset inte stör dina grannar.

Hyra

Betala i tid

Du betalar din hyra i förskott. Vi debiterar hyror en gång per månad. Om du inte skulle få en avi är du ändå skyldig att erlägga betalning senast sista vardagen i månaden. För sent inbetald hyra innebär att du debiteras en kravavgift. Vid upprepade försenade inbetalningar riskerar du att bli uppsagd från din lägenhet. Mer information finns i vår hyrespolicy.

Betalningssätt

Du väljer själv hur du vill betala din hyra. Naturligtvis kan du välja att betala på det traditionella sättet, där fakturan skickas direkt hem till dig i brevlådan, men du kan också välja att betala via autogiro eller med e-faktura.

E-faktura

Är du ansluten till e-faktura kommer en digital hyresavi direkt till din internetbank. Där signerar du din betalning utan att behöva krångliga OCR-nummer, belopp eller överföringsdatum.
Gör så här: Anslut dig till e-faktura via din internetbank.

Autogiro

Om du är ansluten till autogiro får du en hyresavi varje månad. Summan dras sedan automatiskt från ditt konto, på förfallodagen.

Här kan du ansöka om autogiro Länk till annan webbplats.

Kompostering

I majoriteten av våra bostadsområden ska du som hyresgäst sortera ut komposterbart avfall i separata påsar. I soprummen finns bruna sopkärl för kompostavfallet. De bruna sopkärlen är ventilerade och endast till för kompostpåsar. Resterande hushållsavfall slängs i de gröna sopkärlen.

Varje hushåll har speciella kompostpåsar av papper samt en hållare för påsarna.

Hållaren kan hängas upp på insidan av skåpsdörren under diskbänken eller ställas på golvet i skåpet. Papperspåsar används för att matavfallet ska ventileras och syresättas. Då torkar avfallet och risken för lukt minskar. Påsarna är limmade med miljövänligt lim vilket gör att de är komposterbara. Därför ska inga andra påsar användas. När påsen är fylld till max ¾ viks den ihop och slängs i ett av de bruna sopkärlen. Det är viktigt att du låter kompostavfallet rinna av innan du slänger det i
påsen.

Markiser

Markiser ansvarar du som hyresgäst själv för och får endast sättas upp efter godkännande av oss.

Paraboler

Parabolantenner ansvarar du som hyresgäst själv för och får endast sättas upp efter godkännande av oss.

Persienner

Persienner ansvarar du som hyresgäst själv för. Sitter det dåliga och trasiga persienner i lägenheten så kan vi ta bort dem. Gör i så fall en felanmälan.

Skadedjur

Om du får skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att genast anmäla det till oss. Ibland uppmanar vi dig att ta direktkontakt med vårt avtalade saneringsföretag. Saneringen är kostnadsfri för dig som är hyresgäst.

Snöröjning

Snöröjningen startar då snödjupet uppgår till 5 cm. Om det är praktiskt möjligt väntar vi tills det slutat snöa, men väntas det mycket snö så röjs snö även under ihållande snöfall. Vi prioriterar framkomligheten till gruppboende, skolor och förskolor, därefter våra bostadsområden. Vår ambition är att snöröja så snabbt och bra som möjligt men vi kan aldrig garantera att det är halkfritt under vintern. Ta det därför gärna lite extra lugnt när du ger dig ut i vinterväglaget – för din egen säkerhets skull.

Tvättstuga

Tvättstugan är en plats som många ska samsas om. Uppfattningen om hur tvättstugan ska se ut när tvättiden avslutas är individuell, men för att undvika onödig irritation och osämja är det viktigt att du följer ordningsreglerna för tvättstugan.

 • Passa din tvättid
 • Gör rent tvättmedels-/sköljmedelsfacket i tvättmaskinen
 • Torka av maskinerna
 • Gör rent luddfiltret i torktumlaren
 • Gör rent filter och golv i torkskåpet
 • Sopa eller våttorka golvet
 • Torka av eventuella arbetsbänkar och avställningsytor

Du har såklart rätt att tvätta åt dig och de som bor i hushållet men inte åt släktingar, vänner och bekanta. Många är allergiska, därför är det inte tillåtet att ha husdjur eller röka i tvättstugan.

Uteplatser

Om lägenheten du hyr har en uteplats är du skyldig att följa de riktlinjer som finns för uteplatser.

Det innebär:

 • Att uteplatsen hålls fri från skräp.
 • Att ytor med plattor hålls fri från ogräs.
 • Att gräsmattan har en höjd på max 10 cm.
 • Att rabatter och planteringar hålls fria från ogräs.
 • Att staket, trädäck och liknande är helt och välskött. (Det du själv har monterat/satt upp).
 • Din uteplats får inte vara en förvaringsplats för annat än sådant som hör till uteplatsen.
 • Det är inte tillåtet att använda uteplatsen som rastgård för husdjur.
  Om du ska grilla, tänk på att röken kan störa dina grannar. Visa extra hänsyn.
 • Hyresgästen ansvarar själv för snöskottningen och halkbekämpningen på sin uteplats och gång.
 • Mata inte heller fåglar från balkong eller uteplats. Spilld mat lockar till sig fåglar och möss/råttor.
 •  

Ljusnarsbergs fastighetsavdelning gör återkommande tillsyn av uteplatser för att se till att riktlinjerna följs. Om din uteplats är misskött, kan du komma att bli debiterad för detta. Vi tar ut en avgift på 400 kr/timme.


Vad får jag göra på min uteplats?

Du får plantera blommor, perenner och odla grönsaker.
Om du vill sätta upp staket, insynsskydd eller liknande, kontakta hyreshandläggare för godkännande.
Om du har gjort stora förändringar på uteplatsen kan du bli skyldig att återställa den innan utflytt.


Trädgårdsdekoration

Vi ber er att ej placera trädgårdsdekorationer så som solcellslampor, blomkrukor, utemöbler och liknande utanför eran uteplats. Detta medför problem vid trimning och klippning av gräset.
Buskar runt uteplatser

På några av våra bostadsområden finns det buskar runt uteplatsen som en avgränsning. Dessa klipps av vår personal.

Vi klipper dem till den höjd som är lämpligast. Ibland behöver vi föryngra buskarna, genom att beskära ända ned till marken.

Rensning ansvarar du som hyresgäst för.


Studsmattor och badpooler

För att förebygga olyckor med lekutrustning som studsmattor och badpooler vill vi förtydliga ansvaret kring detta.

Din egna uteplats
Av säkerhetsskäl är det endast tillåtet att ställa upp studsmattor och mindre pooler på egen uteplats.

Allmän- eller gemensam mark
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa studsmattor eller pooler inom Ljusnarsbergs kommun fastigheters gemensamma områden eller på allmän mark. Om sådan anträffas kommer tillsägelse att ske om omedelbar borttagning.

Som markägare är Ljusnarsbergs kommun ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, badpooler och liknande som ställts upp på våra områden. Detta oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller ej. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta.

Senast uppdaterad

Kontakt

Fastighetschef
Malin Gisselfeldt
malin.gisselfeldt@ljusnarsberg.se
0580-805 42

Hyreshandläggare fastighetsavdelning
Caroline Röhm
caroline.rohm@ljusnarsberg.se
Felanmälan
0580-805 41
Övriga frågor
0580-805 40

SOS-Alarm journummer
0580 12520 mellan 16:30-08:00.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg