Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Eldning utomhus

Det enda som är tillåtet att elda utomhus är mindre mängder torrt trädgårdsavfall, och det får bara eldas om det inte finns brandrisk.

Räddningstjänsten vad som gäller för tillfället för eldning. Eldning får också bara ske om störande rök inte driver in mot grannar.

Man får alltså inte elda annat avfall, som sopor, möbler, däck eller likande. Anledningen till att det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall är att det vid eldningen bildas giftiga ämnen, pga låg förbränningstemperatur och brist på rökgasrening.

Exempel på ämnen som kan bildas är förutom sot och rök även dioxiner, som är giftiga, kolväten som kan orsaka cancer och tungmetaller, som kan ge njurskador.

Mer information hittar du hos Samhällsbyggnad Bergslagen via denna länk. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen

Gata och Trafik, Vatten och avlopp samt Återvinning
servicecenter@sb-bergslagen.se
0581-55 00 40
Besöksadress: Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg

Öppettider: Vardagar 10-12 och 13-15

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg