Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Upphandling Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Att köpa korrekt är inte alltid så lätt. Det finns lagar och avtal som skall följas förutom politiska direktiv. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund och styrs därför av särskild lagstiftning som gäller för offentliga myndigheter, Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagarna reglerar inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Alla inköp som förbundet gör ska göras i enlighet med dessa lagar. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen genomför upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av avdelningarna för Återvinning, ekonomi, Gata/Trafik, Park/Naturvård, Idrott, Lokalvård samt Vatten och Avlopp. Det kan även röra sig om upphandlingar som gör för något som hela förbundet har behov av. Samverkan Upphandlingar som rör varor och tjänster av mer generella slag görs genom Örebro Kommuns upphandlingsenhet. I denna upphandlingssamverkan kan länets alla kommuner och förbund medverka. Samordnad upphandling gör även genom SKR, Kommentus inköpscentral och Kammarkollegiet där hela Sveriges offentliga verksamhet kan delta samt, i vissa fall, mellan kommunerna i norra länsdelen (KNÖL). Syftet med samordnad upphandling är att minska arbetsbelastningen som framtagandet av förfrågningsunderlag innebär. Dessutom kan en sådan process innebära prisfördelar p.g.a leveransvolymer. Relaterad information Aktuella upphandlingar Upphandlingsansvariga på förbundet Anneli Ämström 0587- 55 00 88 Lena Jendemo 0587- 55 00 13 Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00