Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Om kemikalier

Vi använder kemikalier dagligen och kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. Kemikalier är onaturliga ämnen som framställts av människan i syfte att få specifika egenskaper anpassade till olika ändamål. Kemikalier är ofta svårnedbrytbara, vilket gör att de kan befinna sig länge naturen utan att de bryts ned och försvinner. De är ofta även fettlösliga och bioackumulerande, vilket gör att ämnena lagras i levande organismer och att lagringen sker i en snabbare takt än vad ämnena bryts ned. Faromärkning En del av dessa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Alla kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga ska ha faromärkning på förpackningen med varningstext om vilka risker produkten har. På märkningen ska det också finnas skyddsinformation om hur produkten hanteras på ett säkert sätt. Märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats Spola aldrig ner kemikalier i avloppet Det är av största vikt att kemikalier inte spolas ner i toaletten eller hälls ut i avloppet. Detta för att kemikalierna då följer med avloppsvattnet till reningsverket där de kan förstöra viktiga reningsprocesser och i värsta fall fortsätta vidare ut till våra sjöar och vattendrag. Det rätta sättet att ta hand om kemikalier är att samla ihop dem och lämna till en miljöstation avsedd för just kemikalier. Om alla gör lite blir det stor påverkan Arbetet med att minska användandet av kemikalier samt minska kemikaliernas skadlighet är något som ständigt pågår världen över. Det är dock viktigt att alla hjälps åt i arbetet, även som privatperson. Att välja de kemikalier med minst miljöpåverkan, hantera kemikalierna på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt både vad gäller själva användandet och vid avfallshantering är åtgärder som kan göra stor nytta om så många som möjligt utför dem. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg