Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs. Planen ska ge stöd åt befintlig verksamhet med gällande tillstånd samt samordna tidigare planer med ett samlat grepp så att verksamheten gentemot sin omgivning kan utvecklas.

Planområdet är beläget norr om de centrala delarna av Kopparbergs tätort. Området avgränsas i väster av riksväg 63 och i öster av Finnkullbergets naturreservat. Avståndet till de centrala delarna av Kopparbergs tätort är cirka 500 meter.

Planförslaget överensstämmer med Ljusnarsbergs kommuns översiktsplan.

Vad händer i processen?

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 6 april 2020 – 4 maj 2020, Under samrådstiden inkom 10 st yttranden vilka redovisas i en samrådsredogörelse. Granskningen
ger möjligheten att lämna ytterligare synpunkter kring detaljplaneförslaget. Efter granskning kommer även yttranden inkomna under granskning att sammanställas och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande.

Granskning pågår mellan 10 november och 24 november 2020

Handlingar tillhörande detaljplanen

 

Handlingarna finns endast att ta del av digitalt eller genom att få dem skickade till sig.

Hur lämnar jag synpunkter?

  • Synpunkter på förslaget skickas till info@sb-bergslagen.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Ange Dnr: S-2016–736.
  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter kan beaktas. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsbyggnadskontoret senast den 24 november 2020.

Ytterligare handlingar och upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Kontakt

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00