Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Stopp i avloppet

Visste du att avloppsstopp många gånger orsakas i köket. Då kan det handla om till exempel stekfett och frityrolja som spolas ner och täpper till rören. Stopp orsakas när något olämpligt spolas ner i avloppet. Det kan lika gärna handla om topsar som om stekfetter och tomma förpackningar. Fett i avloppet På senare år har vi märkt av ett ökat problem med fett i våra spillvattenledningar, vilket beror på att hushåll och flerbostadshus samt livsmedelsverksamheter spolar ner mycket mer fett än tidigare. Fett som spolas ut med spillvattnet stelnar och fastnar på ledningarnas sidor. Fettet som samlas i ledningarna fastnar i lager och orsakar med tiden minskad kapacitet och slutligen stopp. Detta leder i sin tur till dämning i ledningsnätet och kan leda till källaröversvämningar. Fett i ledningsnätet orsakar stora kostnader för både fastighetsägare och VA-avdelningens abonnenter. Enligt ABVA07 får fastighetsägare inte släppa ut mer fett än 100 mg/l. Det är alltså fastighetsägaren som är ansvarig för vad som släpps ut i ledningsnätet. Vi på VA-avdelningen samarbetar med Samhällsbyggnadsförvaltningen i informationsarbetet gentemot alla livsmedelsverksamheter. Detta kan du göra Fett från stekpanna och andra kärl kan till exempel hällas i en gammal mjölkförpackning. Kärlet torkas sedan rent med papper. När fettet stelnat kan förpackning läggas bland brännbart avfall tillsammans med pappret från avtorkningen. Frityrolja som kommer från verksamheter ska samlas upp och lämnas till en återvinningscentral. Ställ en papperskorg i badrummet och släng allt ditt badrumsavfall i den. Relaterad information Folder - Fett i avloppet Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider