Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Analysresultat

Analysresultat Dricksvattenanalyser från våra vattenverk Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som önskar har rätt att ta del av uppgifterna. Kontakta Servicecenter om du vill ta del av ett analysprotokoll via post eller mail. Det går också bra att du bokar tid för en genomgång av analysresultaten hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser. Analysresultaten och gränsvärden finns även sammanställda för vattenverken i respektive kommun. Dokumenten uppdateras vid förändringar i vattenkvaliteten. Gränsvärden Kvalitetskrav finns i dricksvattenföreskrifterna, i form av gränsvärden för ett antal mikrobiologiska och kemiska parametrar. Gränsvärden finns för utgående dricksvatten från vattenverket samt för dricksvatten hos användaren och delas in i ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Dricksvattnet undersöks regelbundet för att säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda. Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer I dricksvattenföreskrifterna finns krav på mikrobiologiska säkerhetsbarriärer som ska motverka förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter i dricksvattnet. Syftet är att avskilja eller inaktivera mikroorganismer så att de förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga. Desinfektion av vattnet räknas som en säkerhetsbarriär och då i form av ozon, klorering eller UV-ljus. Klorering är den vanligaste metoden, följt av UV-ljus. Klorhalten i utgående dricksvatten från våra vattenverk ligger normalt omkring ungefär 0,1 mg/l. Enligt föreskriften är gränsvärdet för klor i utgående dricksvatten 0,4 mg/l. Relaterad information Analys dricksvattenkvalité Vattenverk Lindesbergs kommun Gränsvärden dricksvatten Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Kontakt

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00