Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Arkiv och dokumenthantering

Kommunala arkiv

I kommunens arkiv förvaras handlingar från de upphörda kommunerna fram till dagens Ljusnarsbergs kommun. Förutom de kommunala arkivbildarna finns även föreningars och privatpersoners arkiv i samlingarna.

I de kommunala arkiven hittar du handlingar som rör kommunens olika verksamheter så som skolor, socialtjänst, vatten- och avloppsfrågor, planfrågor och så vidare.

Arkivet utökas ständigt med handlingar från kommunens olika verksamheter. Kom gärna ner till arkivet och titta närmare i arkivförteckningarna för att se vad respektive verksamhet har för handlingar.

Enskilda arkiv

Med enskilda arkiv menas arkiv från verksamheter som inte är kommunala och inte allmänna - exempelvis föreningar, företag och privatpersoners arkiv och samlingar. För dessa finns inte något lagkrav att bevara handlingar för eftervärlden och det är helt frivilligt att lämna ifrån sig sina arkiv till förvaring hos kommunen. Det är på grund av detta inte säkert att vi har en förenings eller ett företags arkiv hos oss trots att de har haft sin verksamhet i Ljusnarsbergs kommun.

Dokumenthanteringsplaner

Arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner är ett sätt för kommunen att redovisa sina arkiv, det vill säga de allmänna handlingarna.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg