Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Information till registrerade

IP-adresser har skickats vidare till Google

Under måndagen den 1 mars tog Ljusnarsbergs kommun del av information om att kommunens hemsida skickat vidare IP-adresser från besökare till Google, via analysverktyget Google Analytics.

IP-adresser ses om en personuppgift och att dessa har skickats till Google betyder att det är en personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen.

Problemet åtgärdades den 2 februari då google analytics blev borttaget och Ljusnarsbergs kommun har anmält händelsen som en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten 2021-03-16.

Om du har frågor kontakta dataskyddsombud Nathalie Holvik.
Telefon: 0581-817 94
E-post: dataskyddsombud@sb-bergslagen.se


Senast uppdaterad

Kontakt

Dataskyddsombud
Nathalie Holvik
E-post: dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
Telefon: 0581 830 64

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg