Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avslutade projekt

Kopparbergs resecenter

BKT är samordnare av iordningställande av resecentrum och har genom upphandling kontrakterat NCC för rivning av kiosken och byggnation av väntsal.

Vi hoppas kunna inviga Kopparbergs resecenter före semestern(sista juni).

Resecenter ställdalen genomfördes 2012 och tillsammans med byggnationen av väntsalen satsade kommunen 1.8 miljoner för att förbättra möjligheten för kollektivtrafik i kommunen. Till detta kommer ett statligt bidrag på 1.8 milj.

Projekt Koppargårdens ombyggnation

Du hittar informationsbrev under relaterad information längre ner på sidan.

Projektets syfte

Syftar till ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och Riksbyggen via en kooperativ hyresrättsförening för att omvandla sjukhemmet i Kopparberg till ett modernt äldrecentrum för Ljusnarsbergs kommun.

Projektet skall ta fram ett komplett beslutsunderlag med uppgifter om förslag till utformning, produktionskostnad, boendekostnad, lokalkostnad och övriga relevanta underlag till kommunen. Vidare skall underlaget innehålla uppgifter om hur kommunens ekonomi långsiktigt påverkas av projektet.

Förslaget skall utformas så att den kooperativa hyresrättsföreningen kan överta ägandet av anläggningen och sedan förvalta anläggningen i nära samarbete med kommunen enligt självkostnadsprincipen och utan att kommunen behöver satsa kapital i processen.

Tidsplanen

Färdigt

Framtagande av underlag fr.o.m. februariSeptember 2009
Kalkyl och beslutsunderlagSeptember - oktober 2009
Beslutsprocess i kommunenNovember - december 2009
FöreningsbildningDecember 2009
Projektering och färdiga handlingarDecember 2009 februari 2010
UpphandlingMars - april 2010
ByggstartMaj 2010
Färdigt projekt, invigningMaj 2011

Projektorganisation

Styrgrupp

Består av beslutande politiker från varje parti i kommunfullmäktige Kommunchef och representant från riksbyggen.

Uppdrag: löpande förankring från projektgruppen om projektets framskridande. Eventuella delbeslut samt direktiv om fortsatt inriktning.

Projektgrupp

Socialchef, enhetschefer, ekonomichef, flera representanter från riksbyggen.

Uppdrag: att ta fram förslag till långsiktiga lösningar och utforming av sjukhemmet i Kopparberg till ett modernt äldreboende och löpande förankra i styrgrupp och referensgrupp.

Referensgrupp

PRO, SPF, Anhörigförening, Fackliga företrädare, personalrepresentanter mfl.

Uppdrag: löpande förankring av idéer, förslag och frågeställningar till utformning av boendet under pågående projektarbete. Målsättningen är att nå en hög acceptans och förståelse från alla berörda parter för de åtgärder som sedan skall genomföras.

De ekonomiska konsekvenserna och lokalanvändningen skall särskilt beaktas. Boende och anhöriga till boende på Koppargården Uppdrag: löpande förankring av idéer, förslag och frågeställningar till utformning av boendet under pågående projektarbete. Målsättningen är att nå en hög acceptans och förståelse från alla berörda parter för de åtgärder som sedan skall genomföras. De ekonomiska konsekvenserna och lokalanvändningen skall särskilt beaktas.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kommunchef
Mikael Pulkkinen
mikael.pulkkinen@ljusnarsberg.se
0580-805 43
072-576 27 70

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg