Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Korttidsboende - ansökan

På ett korttidsboende får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. I kommunen finns korttidsboendet Ängen på Solgården.

Plats på korttidsboende kan du få som tillfälligt är i behov av vård och omsorg dygnet runt, t.ex. efter en sjukhusvistelse eller för att anhöriga behöver avlösning.

Hur ansöker jag om korttidsboende?

Ansökan om korttidsboende görs hos kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg