Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Dödsfall och begravning

Svenska kyrkans ansvar

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet du har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Hos länsstyrelsen kan du söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person.

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Begravningsbyrån erbjuder begravningsförrättare. Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningscermonin.

Bouppteckning

Du vänder dig till en begravningsbyrå när det gäller begravningen. Efter begravningen görs en bouppteckning för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen. Bouppteckningen görs senast tre månader efter dödsfallet.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommunen, enligt begravningslagen och ärvdabalken, ansvar när det inte finns några anhöriga till den avlidne, att beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg