Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan används istället för bouppteckning i det fall det inte finns ekonomi i dödsboet att täcka de kostnader som är relaterade till bouppteckningen. Dödsboanmälan ansöker man om hos kommunen och är vanligtvis kostnadsfri. Kontakta individ- och familjeomsorgen för mer information.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun
0580-805 00
kommun@ljusnarsberg.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg