Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar skolhälsovård och andra stödjande insatser via skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogerna.

I skolhälsovården ingår skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården arbetar förebyggande med hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Tid hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg