Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kom med synpunkter på ny detaljplan för delar av Kopparbergs centrum

Uppdaterad information publicerad 27 november 2023.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för två flerfamiljebostadshus, parkeringsytor samt mindre centrumverksamhet.

Planområdet ligger norr om de centrala delarna av Kopparbergs tätort. Området avgränsas i väster av riksväg 63 och i öster av Finnkullbergets naturreservat. Avståndet till de centrala delarna av Kopparbergs tätort är cirka 500 meter.

Fram till 1 december är detaljplanen ute på samråd. Det betyder att du är välkommen att komma med synpunkter. Om du har synpunkter men inte har möjlighet att skicka in dem innan den 1 december kan du begära förlängd svarstid, svarstiden kan förlängas max tre veckor.


Läs mer om detaljplanen här.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg