Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Utbildning och barnomsorg

Kontaktpersoner

Skolchef
Andreas Lundholm
andreas.lundholm@ljusnarsberg.se
0580-805 86

Administratör
Ann-Louise Björn
ann-lousie.bjorn@ljusnarsberg.se
0580-806 39

Rektor Förskola
Josefina Hedborg
josefina.hedborg@ljusnarsberg.se
0580-804 16

IKT-pedagog
Thomas Hegefors
thomas.hegefors@ljusnarsberg.se
070-303 72 42

Kontaktperson Kulturskolan
Johan Fuxin
johan.fuxin@skola.ljusnarsberg.se

070-32 44 704

Kurator
Oscar Lundström
oscar.lundstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 56

Rektor 7-9, Kulturskolan och Elevhälsan
Karin Sandström
karin.sandstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 51

Rektor F-6, Grundsärskolan och Fritidshem
Torbjörn Gustafsson
torbjorn.gustafsson@ljusnarsberg.se
0580-805 34

Biträdande rektor
Anne-Marie Hägglund
anne-marie.hagglund@ljusnarsberg.se
0580-805 33

Rektor vuxenutbildning
Ida Andersson
ida.andersson@ljusnarsberg.se
0580 - 806 33

Skolpsykolog
Pe-O Svensson

Skolskjutsansvarig
Magnus Carli
magnus.carli@ljusnarsberg.se

0580-805 15

Skolsköterska
Simone Reiche Nordström
simone.reiche-nordstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 52

Studie- och yrkesvägledare / vuxenutbildning
Linnea Cederborg
linnea.cederborg@ljusnarsberg.se
0580-80629
Telefontider: måndag-fredag: 8.00 - 9.00

Ungdomssamordnare
Catrine Lundberg
Catrin.Lundberg@ljusnarsberg.se
0580-806 30


Chef arbetsmarknadsenhet och integration
Kent Liljendahl
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se

0580 - 806 01

Kontaktperson SFI
Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se
070-420 48 57

Trygghetsteam

Linda Larsson
0580-805 50

Joachim Tadell

Susanne Eklund

Magnus Fredriksson

Angelika Wecklauf

Anne-Marie Hägglund

Kök Garhyttans förskola
0580-804 90

Kök Åstugans förskola
070-646 66 58

Kök Skogsgläntans förskola
0580-806 44

Kök Kyrkbacksskolan
0580-805 38

Fritidsgården
Jörgen Dahlström,
Jorgen.Dahlstrom@ljusnarsberg.se
070-720 17 49

Samordnare Barn & Unga
Sofia Bergman
sofia.bergman@ljusnarsberg.se
070-422 89 76

Studie- och yrkesvägledare / grundskolan
Ingrid Hultén
Ingrid.Hulten@ljusnarsberg.se
0580-805 48

Verksamhetsutvecklare/administratör
Ulrika Persson Wexell
ulrika.wexell@ljusnarsberg.se
0580-80523

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider