Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktcenter

Arbetslag år F-3

0580-805 49

Paviljongen 0580-805 14

Veronica Reuterhäll Wecklauf

Speciallärare

Lena Söder

Lärare förskoleklass

Susanne Olsen Gustafsson

Lärare, arbetslagsledare

Carina Adolfsson

Lärare

Thomas Hegefors

IT-pedagog

Kerstin Schweizer

Textilslöjd

Eva Lindberg

Lärare förskoleklass

Hans Danielsson

Lärare trä- och metallslöjd

Emma Pettersson

Lärare

Ellinor Eriksson

Fritidshem, resurs i klass

Kerstin Sköld

Fritidshem, resurs i klass

Amal Bader Eddin

Studiehandledare/lärare modersmål

Angelica Wecklauf

Lärare

Petra Eriksson

Lärare

Emelie Nyman

Fritidshem, resurs 1-3, arbetslagsledare

Lill Jacobsson

Lärare

Anna Englund

Lärare

Maria Söderlund

Lärare idrott och hälsa

Sofie Björn

Fritidshem, resurs åk 1-3


Arbetslag år 4-6

0580-805 49

Hans Danielsson

Lärare trä- och metallslöjd

Kevin Risberg

Elevresurs

Helen Persson

Speciallärare

Josefin Arvidsson

Lärare

Linda Henriksson

Lärare idrott- och hälsa

Kerstin Schweizer

Textillärare

Thomas Hegefors

IT-pedagog

Hossam Hakouk

Lärare

Amal Bader Eddin

Studiehandledare

Yvonne Eriksson

Förstelärare, Arbetslagsledare

Ingela Bornström 

Lärare bild

Cecilia Ekmark

Lärare

Rose-Marie Lindström

Lärare

Madeleine Fredriksson

Lärare

Johan Fuxin

Lärare musik

Thomas Andersson

Lärare

Ann-Sofie Isaksson

Lärare

Maria Söderlund

Lärare Idrott och hälsa

Anita Elvenäs

Lärare

Ann-Sofi Persson

Lärare


Arbetslag år 7-9

0580-805 32
0580-806 89

Hans Danielsson

Lärare trä- och metallslöjd

Ingela Käller

Lärare, arbetslagsledare

Kerstin Schweizer

Lärare textilslöjd

Lia Askelin

Lärare, arbetslagsledare

Ingela Bornström

Lärare bild

Mohamad Albaz

Lärare/lärare modersmål 

Pär-Johan Olsson

Försteärare

Robert Fältström

Förstelärare

Johan Fuxin

Musiklärare

Rose-Marie Lindström

Lärare hem- och konsumentkunskap

Susanne Eklund

Förstelärare

Thomas Hegefors

IT-pedagog

Jörgen Dahlström

Resurslärare

Magnus Fredriksson

Lärare, bitr.rektor

Åsa Haneskog

Speciallärare

Maria Dalebäck

Lärare

Dennis Persson Lundberg

Lärare

Ronnie Edvardsson

Lärare

Tomas Andersson

Lärare

Niklas Nyvall

Lärare, elevstöd

Tomas Jonasson

Lärare

Maria Stark

Elevresurs

Maria Söderlund

Lärare idrott och hälsa

Lova Alander

Elevresurs

Wiktor Jonasson

Lärare, elevresurs

Athammal Jayaprakash

Speciallärare


Anpassad grundskola


Annika Lindblad Kron

Lärare, arbetslagledare

Seppo Tarviainen

Resurslärare


SpecialpedagogHelene Kihlander

Åk 7-9, anpassad grundskola

0580-805 58

Erika Malmgren

Specialpedagog Åk F-6

070-794 02 64


Skolans trygghetsteam
Diskriminering och annan kränkande behandling (mobbing)


Joachim Tadell


Susanne Eklund


Magnus Fredriksson


Caroline Magnusson

Socialpedagog, 0580-805 50

Maria Norling


Susanne Olsen Gustafsson


Emelie NymanArbetslag fritidshem

076-771 06 88
072-701 83 59

Ellinor Eriksson


Emelie Nyman

Arbetslagledare

Kerstin Sköld


Jimmy Gustavsson


Serpil Morogullari


Nergis Al-Salihi


Sofie BjörnSkolbibliotek


Monique Ammersken

0580-80535

 

Vaktmästare


Bengt Jacobsson

0580-805 54
070-386 39 00

 

Studie- och yrkesvägledare


Catrin Lundberg

0580-806 30

 

Närvaroteam


Caroline Magnusson

Socialpedagog, 0580-805 50


Kulturskolan


Johan Fuxin

Musiklärare

Thomas Hegefors

Film- och mediepedagog, arbetslagsledare

Joachim Tadell

Dramapedagog

Erika Lindholm

Lärare blås

Linnéa Didic

Lärare dans

Mimmi Amberntsson

Lärare dans

Erik Andersson

Lärare piano

Helena Sandell

Lärare fiol


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg