Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Abonnemang

Det finns tre olika typer av abonnemang för avfalls­hämtning att välja mellan. Blandat avfall Har du inte möjlighet eller motivation att sortera det komposterbara hushållsavfallet kan du välja abonnemanget Hämtning av blandat avfall . Det innebär att du inte sorterar ut ditt komposterbara avfall, utan allt ditt hushållsavfall blandas i samma kärl. Blandat avfall har den största miljöbelastningen av de tre olika alter­nativen. Därför har detta abonnemang den högsta avfallstaxan. Matavfall Om du vill sortera ut ditt matavfall men inte själv har möjlighet att ta hand om det kan du välja abonnemanget Hämtning av matavfall. Du slänger då ditt brännbara avfall i det gröna kärlet, och det komposterbara avfallet i ett separat brunt kärl. I abonnemanget ingår en sorteringsutrustning för köksanvändning, ett brunt 140 liters ventilerat kärl för det matavfallet samt ett grönt kärl för det brännbara avfallet. Utrustningen som är en påshållare kompletteras med speciella pappers­påsar som tål väta. Papperspåsarna ingår i abonnemanget och den venti­lerade hållaren kan antingen monteras upp eller ställas in i köksskåpet. Hemkompostering Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt komposterbara avfall året om. Komposteringen gör att du får ett jordförbättringsmedel som du har nytta av i din trädgård. Du slänger ditt brännbara avfall i den gröna tunnan och komposterar själv ditt matavfall i en godkänt kompost­behållare. Kravet för hemkompostering är att du har en kompostbehållare som är skadedjurssäker och fungerar året runt. Det som inte går att kompostera eller källsortera lägger du som vanligt i det gröna kärlet för brännbart avfall. För att få hemkompostera ditt matavfall krävs en skriftlig anmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen. Ladda ner blankett för Hemkompostering Mina Sidor-SBB Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg