Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Allemansrätten

Lindesberg.se Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen paddlar kajak klättrar klättrar eller sitter på en sten och tänker. Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra! I naturreservat finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad, till exempel förbud att plocka blommor och att göra upp eld. Allemansrätten gäller inte motorfordon Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan även störa djur och människor. Det har skett en ökning av markskador, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Denna körning är förbjuden såvida man inte har sökt och beviljats dispens. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt men förbudet finns där för att vi inte ska skada naturen. Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen. Aktiviteter och ingrepp i naturen Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd. Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd . Relaterad information Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Allemansrätten på andra språk på Naturvårdsverkets webbplats Naturvårdsverket, om fyrhjulingar och motorcyklar i terrängen Aktiviteter och ingrepp i naturen på Länsstyrelsens webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00