Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Parker och grönområden

Parkerna är stadens gröna vardagsrum och naturliga mötesplatser för såväl invånare som turister. Parker finns i alla våra tätorter och har olika karaktär. Det finns finparker, öppna gräsytor, mindre grönytor, lekplatser m.m. Vi planerar, utvecklar och sköter kommunens park- och tätortsnära naturområden. Vi arbetar med: Parker och lekplatser Träd och grönytor längs gator Utsmyckning och möblering av gågator och torg Tätortsnära skogar Rekreationsområden Naturreservat Kommunala obebyggda tomter Lekplatser Det finns ett stort antal lekplatser som tillhör kommunen. Undantaget är ofta lekplatser på skolgårdar, förskolor och vid hyresfastigheter. Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen om du upptäcker något fel på en lekplats. Parkskötsel Parkavdelningen ansvarar för att gräsmattor blir klippta, buskage och planteringar rensas, beskärs och planteras. Sommarblommor planteras varje år i blomlådor vid gator och torg. Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare och av entreprenörer. När det gäller skolgårdar, gårdar på förskolor och lekplatser som tillhör hyresfastigheter hänvisar vi till kommunala fastighetsavdelningar och kommunala bolag. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider