Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Dagvatten

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Vattnet rinner ner i ett ledningssystem som är byggt speciellt för dagvatten och släpps ut i närmaste vattendrag. I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom marklagren och det tar längre tid för det att nå närmaste sjö eller vattendrag vilket i sin tur minskar belastningen på sjöar och vattendrag. Dagvatten från bostadsområden är inte så förorenat så att det behöver renas. Här gäller det snarare att fördröja vattnet och minska mängden vatten som behöver gå ut till dagvattenledningarna. Detta har flera fördelar, förutom minskad belastning på vattendragen kan vattnet också tränga igenom marken och bilda grundvatten. Genom att ta hand om dagvattnet från din egen tomt kan du både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till trädgården varma somrar. Avrinningsränna Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. På så sätt kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsränna kan se ut på olika sätt. Det enklaste är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit ifrån husgrunden innan det rinner ner i marken. Avrinningsrännan kan också byggas med keramik- eller stenplattor. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vattnet tränger ner längs med husväggen. Du kan hjälpa till En vattentunna för regn är ett bra sätt att ta hand om ditt dagvatten för bevattning under torrare perioder. Tunnan bör kompletteras med en utkastare till gräsmattan ifall den skulle bli full. Information om dagvatten All information du behöver om dagvatten och relaterade lagar och regler finner du på Boverkets hemsida. Relaterad information Information om dagvatten Relaterade e-tjänster Anmälan om dränering/grävning Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg