Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Nämnder och kommunalförbund

Nämnder

Nämnder är politiskt tillsatta myndigheter som är ansvariga för olika verksamhetsområden. Nämndernas ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Verksamheterna har anställda som bereder ärenden, verkställer beslut samt bedriver den verksamhet som nämnden ansvarar för.

Nämnder som ansvarar för verksamhetsområden i Ljusarsbergs kommun är:

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Bergslagens överförmyndarnämnd (säte i Ljusnarsbergs kommun)

Valnämnd (säte i Ljusnarsbergs kommun)

Anslagstavla - Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Länk till annan webbplats.

Sydnärkes lönenämnd Länk till annan webbplats. (Säte i Kumla kommun)


Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen.

Kommunalförbund som ansvararg för verksamhetsomrården i Ljusnarsbergs kommun är:

Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg