Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Valnämnd

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2015-2018:

 

Valnämnd
OrdinarieErsättare
Mattias Svedberg (S), OrdförandeKarolin Rantala (S)
Eva-Lena Sahlberg (S)Veronica Andersson (S)
Ulla Wiklund Diedriechen (V)Astrid Dahl (V)
Peter Johansson (M)Bernt Askelin (M)
Thomas Carlsson (SD)Mats Larsson (SD)

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg