Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bergslagens överförmyndarnämnd


Vad är en överförmyndarnämnd?

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nämndens sammansättning och kontaktuppgifter


Adress till nämnden

Överförmyndarnämnden
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg 


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2023-2026:

OrdinarieErsättare
Gert Stark (S) Ljusnarsbergs kommun, OrdförandeEva Renberg (V) Ljusnarsbergs kommun
Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommunMargeurite Vase (C), Hällefors kommun
Tom Rymoen (M), Nora kommun, vice ordförandeKlara Sandberg (LPo), Nora kommun
Jerry Elvin (S), Lindesbergs kommunChristina Pettersson (C) Lindesbergs kommun
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommunSusanne Trulsson (SD), Lindesbergs kommun

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg