Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Skolskjuts

Skolskjuts ansökan

Elever som enligt skolskjutsreglementet uppfyller kraven om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller särskild omständighet är berättigade till skolskjuts.

Vid val av skola erbjuds skolskjuts endast om den inte medför extra kostnad för kommunen. Skolskjuts erbjuds till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress.

Om skolskjuts önskas av elever med växelboende, exempelvis till och från förälder med annan adress, och inom kommunens upptagningsområde, anordnar skolan sådan skolskjuts.

Upplysningar om skolskjutsar lämnas av skolskjutsansvarig.

Aktuella skolskjutstider hittar du i högerspalten (längre ned om du surfar via mobil enhet). Tiderna är ungefärliga så var ute i god tid, kan vara upp till +/- 10 minuter, speciellt i början av terminen.

Tider

Skolskjutstider VT 2024 Pdf, 781 kB.

Krav på giltigt färdbevis

Elever måste kunna visa giltigt grundskolekort eller färdbiljett varje gång de ska åka Länstrafikens skolbuss till och från skolan. Från och med HT 2018 krävs inte längre gilighetsbevis. I stället ska informationen skrivas på baksida av grundskolekortet.

Den elev som varken kan visa busskort eller färdbiljett, kommer inte att få åka med.

Reglerna och instruktionerna om grundskolekortet finns att läsa på Grundskolekort för resa med Länstrafiken Örebro | Länstrafiken Örebro (lanstrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg