Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Gymnasieskola

Gymnasieskola för dig som bor i Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsberg kommun har ingen egen gymnasieskola men har samarbetsavtal med gymnasieskolorna i Örebro län samt VBU i Dalarnas län. Det innebär att eleverna har ett stort utbud av skolor och program att välja emellan. Eleverna och deras vårdnadshavare kan kontakta grundskolans studie- och yrkesvägledare för att få mer information

Vem kan söka till gymnasieskolan?

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning, utbildningen måste dock kunna påbörjas innan du fyllt 20 år. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare slutfört ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Behörighet och Meritvärde

För att bli antagen till ett nationellt program krävs att du har slutfört grundskolan med godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Om du inte har godkända betyg i nämnda ämnen kommer du att bli kontaktad av någon från Introduktionsprogrammet på Lindeskolan i Lindesberg.

Meritvärdet får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. Höstbetyget gäller för den preliminära antagningen från årskurs 9.

Betygsvärdet för betygen bestäms enligt följande: A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0

Hur ansöker man?

Du som söker direkt från grundskolan ansöker via Dexter hos Gymnasieantagningen (orebro.se) Länk till annan webbplats.

Övriga sökande behöver ansöka via pappersblankett. Den får du hos kommunens studie- och yrkesvägledare eller ladda ner från Gymnasieantagningens hemsida.

Om du kommer direkt från grundskolan

Du som går skolår 9 i Örebro län har möjlighet att göra din ansökan till gymnasiet via Internet. Alla elever i skolår 9 får ett papper med information och inloggningsuppgifter av studie- och yrkesvägledare på skolan i början av januari. Du kan sedan registrera dina val under hela januari. Har du inte någon dator hemma kan du nå inloggningen från en dator på skolan eller annan dator med uppkoppling (till exempel på det kommunala biblioteket). Du kan även använda ansökningsblanketten.

Andra sökande

Andra sökande, skrivna i Örebro län, sänder ansökan tillsammans med kopior av slutbetyg från grundskolan samt personbevis till: Gymnasieförvaltningen, Gymnasieintagningen, Box 31 110, 701 35 Örebro. Är du folkbokförd i en kommun utanför Örebro län ska ansökan sändas till Antagningskansliet i hemkommunen.

Vad händer sedan?

I april kan du som har sökt gymnasieprogram logga in via Dexter för att se ditt resultat av den preliminära antagningen. Datumet ser du på Gymnasieantagningen Örebros hemsida.

Om du har sökt program utanför Örebro län visas inte resultatet där. Du har via post alternativt e-post fått en inloggning från det länets antagningskansli. När du loggar in där visas din preliminära antagning.

Det är dina höstterminsbetyg som ligger till grund för antagningen. Resultatet kan ändras till den slutliga antagningen i juni då slutbetyget finns.

Omvalsperiod

Under omvalsperioden (datum anges på Gymnasieantagningen Örebros hemsida) är systemet låst, och då kommer du inte åt att själv göra ditt omval. Kontakta din studie- och yrkesvägledare, så får du hjälp.

Antagningsbesked

I början av juli får du det slutliga antagningsbeskedet via posten. Du ska då svara gymnasieantagningen. Det finns olika svarsalternativ och ett sista datum för svar på ditt besked. Har du även sökt utbildning utanför länet eller på friskolor som inte kommunen sköter antagningen för, kan du få fler antagningsbesked. Det är viktigt att du följer anvisningarna i respektive besked och svarar inom det datum som finns angivet.

Reservantagning

Mellan den 6 juli och 15 september sker reservantagningen.
Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för gymnasieskolorna i länet.

Studier på annan ort

Vill du söka utbildning i annan kommun eller friskola gör du det också via webben alternativt pappersblankett. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du inte känner sig säker på hur du ska göra.

Ljusnarsbergs kommun kan bevilja inackorderingstillägg för ungdomar som behöver vara inackorderade på grund av skolgången i en kommunal skola. Går du på en friskola i annan kommun kan du söka inackorderingsbidrag via CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Ansökan till Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Du som vill söka till NIU måste göra två ansökningar. Ta kontakt med den skola som erbjuder NIU. De informerar om hur du ansöker om NIU-plats. Sista ansökningsdag är 1 december. Dessutom måste du även göra en gymnasieansökan till det program som du vill gå.

Riksidrottsgymnasiet

Du som söker till ett riksidrottsgymnasium måste göra två ansökningar. Via riksidrottsförbundet (RF) gör du en separat ansökan för dina idrottsmeriter, notera att ansökningstiden skiljer sig mellan olika idrotter och specialidrottsförbund. Dessutom måste du göra en vanlig gymnasieansökan till det program som du vill gå.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg