Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Skolresor och resebidrag

Regler för buss- och tågresor till och från skolan

Du som är inskriven i gymnasial utbildning på heltid får resa med Gymnasiekort till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Gymnasiekortet betalas av din kommun.

Här kan du läsa mer om reglerna för buss- och tågresor (länk till Länstrafiken). Länk till annan webbplats.

Reseersättning för elever

Ersättningen utgår för elever i gymnasieskolan, Ersättning kan beviljas för anslutningsresa för den elev som har mer än 5 kilometer till närmaste buss- eller tåghållplats eller för resa mellan hemmet och skolan för den elev som inte kan utnyttja allmänna kommunikationer alternativt skolskjuts för transport till skolan. Resebidrag betalas inte till elev som samtidigt har inackorderingstillägg.

Ersättningen lämnas med en enhetlig ersättning per kilometer. Ersättningen ska i huvudsak täcka bensinkostnaden för en medelstor bil. Bensinkostnaden bygger på 1,20 kronor per kilometer. För moped och motorcykel utgår halva beloppet 0.60 kronor per kilometer. Ersättningen utgår under 9 månader baserat på 20 dagar per månad.

Ersättningen utgår för resa fram till aktuell plats på morgonen och åter hem på eftermiddagen. Ersättningen utgår endast om företagen enkel resa är minst 6 km till skolan eller 5 kilometer till hållplats i de fall där allmänna färdmedel kan utnyttjas. Det är inte möjligt att söka bidrag retroaktivt för tidigare läsår.

Hur ansöker jag om resebidrag?

Ansökningsblankett Länk till annan webbplats. sänds till:

Bildningsförvaltningen 714 80 KOPPARBERG

För ytterligare upplysningar, kontakta skolskjutsansvarig.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg