Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Omsorg och stöd

Socialchef
Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 85

Arbetsterapeuter

0580-805 18
Telefontid 8:30-9:30

Avgiftshandläggare
Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se
0580-805 77
Telefontid 13.00-14.00

Begravningsförrättare
Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Budget- och skuldrådgivare
Ann Heinemann
ann.heinemann@lindesberg.se
0581-815 61 (8.00-16.30)

Enhetschef funktionsstöd
Sofie Djupman
sofie.djupman@ljusnarsberg.se
0580-805 68

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen

Annelie Ekmark, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
annelie.ekmark@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, yttre och Treskillingen

Annelie Ekmark, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
annelie.ekmark@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99

Hemtjänst
Yttre, gruppledare/planerare
0580-804 47

Hemtjänstgrupp yttre
0580-804 57
070-281 75 70

Samordnare
0580-805 76

Enhetschef Koppargården
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-804 56

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Enhetschef Solgården
Marianne Andersson
Marianne.Andersson@ljusnarsberg.se
0580-80453
076-8033020

Arbetsledare/Samordnare
Camilla Svedberg
camilla.svedberg@ljusnarsberg.se
0580-804 53

LSS-handläggare barn
Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91

LSS-handläggare vuxna
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Anna-Karin Nysten
anna-karin.nysten@ljusnarsberg.se
0580-805 76

Socialsekreterare försörjningsstöd
0580-805 73
0580-805 81
0580-805 87
0580-805 97

Socialsekreterare vuxenenheten
0580-805 81
0580-805 87

Socialsekreterare barn och familj
0580-805 73
0580-805 76
0580-805 84

Familjehemssekreterare
0580-805 83
socialforvaltningen@ljusnarsberg.se

Familjeterapeut
0580-805 92

Handläggare - faderskap och ansökningar om dödsboanmälan
0580-805 00

Vigselförrättare

Daniel Johansson
bergslagensevent@hotmail.com
070-306 82 54

Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 85

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun och Hällefors kommun
Petra Schollin
0580-804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun
Annelie Jägerström
0580-805 36

Överförmyndarhandläggare

Lindesbergs kommun
Efternamn huvudmän: A-J
Emma Johansson
0580-804 21

Lindesbergs kommun
Efternamn huvudmän: K-Ö
Moa Marcus Lind
0580-804 20

Kontakt
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Telefontid

Måndag-tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00

Vid akuta ärenden finns
Anders Andersson anträffbar
på 0580-805 01

Utbildare - Effekt
Ingela Bornström
ingela.bornstrom@skola.ljusnarsberg.se

Enhetschef
Kommunal hälso-och sjukvård
Linda Ingemarsson

linda.ingemarsson@ljusnarsberg.se
0580-804 50

Personligt ombud

Maria Hanseborg, personligt ombud
maria.hanseborg@lindesberg.se
070-060 47 40

Erik Andersson, personligt ombud
erik.andersson@lindesberg.se
070-430 28 43


Processledare, Nära vård
Camilla Andersson-Larsson
camilla.andersson-larsson@ljusnarsberg.se
0580-804 08

Familjebehandlare
0580-805 89 Länk till annan webbplats., telefontid tisdagar 12.30-13.30

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg