Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Omsorg och stöd

Socialchef
Charlotte Dahlbom
charlotte.dahlbom@ljusnarsberg.se
0580-805 93

Arbetsterapeuter
Nina Bernström, arbetsterapeut, Treskillingen, Södra halvan av kommunen
nina.bernstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 18 (8.30- 9.30)

Emelie Luth, arbetsterapeut, Koppargården, Norra halvan av kommunen, Bergsmansvägens gruppboende
emelie.luth@ljusnarsberg.se
0580-804 29 (8.30- 9.30)

Gunilla Jonasson, arbetsterapeut, Solgården, Heden och Ängen
gunilla.jonasson@ljusnarsberg.se
0580-804 61 (8.30- 9.30)

Erica Zedig, arbetsterapeut, dagrehabilitering, ortosutprovningar, handrehabilitering
erica.zedig@ljusnarsberg.se
0580-804 67

Avgiftshandläggare
Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se
0580-805 77
Telefontid 13.00-14.00

Begravningsförrättare
Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-80691 (8.30-9.30)

Budget- och skuldrådgivare
Ann Heinemann
ann.heinemann@lindesberg.se
0581-815 61 (8.00-16.30)

Enhetschef funktionsstöd
Samira Ågren
samira.agren@ljusnarsberg.se
073 633 04 96

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen

Camilla Andersson-Larsson, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
camilla.andersson-larsson@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99 , 070-508 07 24

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, yttre

Camilla Andersson-Larsson, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
camilla.andersson-larsson@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99 , 070-508 07 24

Hemtjänst
Yttre, gruppledare/planerare
0580-804 47

Hemtjänstgrupp yttre
0580-804 57
070-281 75 70

Samordnare
0580-805 76

Enhetschef Koppargården
Senada Sakic
senada.sakic@ljusnarsberg.se
0580-80450

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-80458

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-80458

Enhetschef Solgården
Yvonne Andersson
yvonne.andersson@ljusnarsberg.se
0580-804 53
070-243 76 92

Arbetsledare/Samordnare
Camilla Svedberg
camilla.svedberg@ljusnarsberg.se
0580-804 53

LSS-handläggare barn
Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91

LSS-handläggare vuxna
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 85

Socialsekreterare försörjningsstöd
0580-805-73
0580-805 81
0580-805 87
0580-805 97
(måndag-fredag 8.30-9.30)

Socialsekreterare vuxenenheten
0580-805 81
0580-805 87

Socialsekreterare barn och familj
0580-805 73
0580-805 76
0580-805 83
0580-805 84

Familjeterapeut
0580-805 92

Handläggare - faderskap och ansökningar om dödsboanmälan
Maria Lund-Hansen
marialund.hansen@ljusnarsberg.se
0580-805 80

Vigselförrättare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se
070-3970501

Daniel Johansson
bergslagensevent@hotmail.com
070-3068254

Johanna Haaraoja
jjohanna73@hotmail.com
072-308 38 78

Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun och Hällefors kommun
Petra Schollin
0580-804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun
Annelie Jägerström
0580-805 36

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun
Julia Mattsson

Kontakt
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Telefontid
Måndag-tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00

Vid akuta ärenden finns
Anders Andersson anträffbar
på 0580-805 01

Utbildare - Effekt
Ingela Bornström
ingela.bornstrom@skola.ljusnarsberg.se

Enhetschef
Kommunal hälso-och sjukvård
Maryam Razmgah
maryam.razmgah@ljusnarsberg.se
0580-80450

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider