Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Omsorg och stöd

Socialchef

Charlotte Dahlbom
charlotte.dahlbom@ljusnarsberg.se
0580-805 93

Arbetsterapeuter
Nina Bernström, arbetsterapeut, Treskillingen, Södra halvan av kommunen
nina.bernstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 18 (11.00-12.00)

Emelie Luth, arbetsterapeut, Koppargården, Norra halvan av kommunen, Bergsmansvägens gruppboende
emelie.luth@ljusnarsberg.se
0580-804 29 (11.00-12.00)

Gunilla Jonasson, arbetsterapeut, Solgården, Heden och Ängen
gunilla.jonasson@ljusnarsberg.se
0580-804 61 (11.00-12.00)

Erica Zedig, arbetsterapeut, dagrehabilitering, ortosutprovningar, handrehabilitering
erica.zedig@ljusnarsberg.se
0580-804 67

Avgiftshandläggare

Biserka Vasic
biserka.vasic@ljusnarsberg.se
070-420 48 57
0580-80577
Telefontid: 13.00-14.00

Begravningsförrättare
Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-80691 (8.30-9.30)

Budget- och skuldrådgivare
Ann Heinemann
ann.heinemann@lindesberg.se
0581-815 61 (8.00 - 16.30)

Enhetschef funktionsstöd
Margareta Emnegard
margareta.emnegard@ljusnarsberg.se
0580-80591
076-8080591

Enhetschef för Bergsgården HVB och Integration (ensamkommande barn och ungdomar)
Mia Lejonqvist
mia.lejonqvist@ljusnarsberg.se
072-7066802

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen
Sofie Djupman
sofie.djupman@ljusnarsberg.se
0580-806 99

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, yttre
Yvonne Andersson
yvonne.andersson@ljusnarsberg.se
0580-806 02

Hemtjänst
Yttre, gruppledare/planerare
0580-804 47

Hemtjänstgrupp yttre
0580-804 57
070-281 75 70

Samordnare
0580-805 76

Enhetschef Koppargården
Camilla Andersson Larsson
camilla.andersson-larsson@ljusnarsberg.se
0580-80456

Enhetschef Rehab, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Senada Sakic
senada.sakic@ljusnarsberg.se
0580-80450

Enhetschef Sjuksköterskeorganisationen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-80458

Enhetschef Solgården
Yvonne Andersson
yvonne.andersson@ljusnarsberg.se
0580-806 02
070-243 76 92

Arbetsledare/Samordnare
Camilla Svedberg
camilla.svedberg@ljusnarsberg.se
0580-804 53

LSS-handläggare barn
Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91

LSS-handläggare vuxna
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Reception individ- och familjeomsorg
0580-805 10
Fax: 0580-107 89

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 85

Socialsekreterare försörjningsstöd
0580-805 97
0580-805 81
0580-805 99
(måndag-fredag 8.30-9.30)

Socialsekreterare vuxenenheten
0580-805 84
0580-805 96

Socialsekreterare barn och familj
0580-805 87
0580-805 73
0580-805 98
0580-805 74

Familjeterapeut
0580-805 92

Handläggare - faderskap och ansökningar om dödsboanmälan
Maria Lund-Hansen
marialund.hansen@ljusnarsberg.se
0580-805 80

Vigselförrättare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se
070-3970501

Daniel Johansson
daniel.johansson@ljusnarsberg.se
070-3068254

Johanna Haaraoja
Johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-805 08

Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun, Hällefors kommun och ensamkommande flyktingbarn
Petra Schollin
0580 - 804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun och ensamkommande flyktingbarn
Annelie Jägerström
0580 - 805 36

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun
Julia Mattsson
0580-80420

Kontakt
overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se

Telefontid

Vid akuta ärenden finns Anders Andersson anträffbar på 0580-80501.

Måndag-tisdag, samt torsdag
10.00-12.00

Utbildare - Effekt
Ingela Bornström
ingela.bornstrom@skola.ljusnarsberg.se

Senast uppdaterad 2020-06-08

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00