Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Hemsjukvård

Vem kan få hemsjukvård

Kommunens hemsjukvård utför planerad sjukvård dygnet runt, både i patientens eget hem, på äldreboenden, dagvård och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård. Du kan bli inskriven om du inte kan ta dig till vårdcentralen på grund av fysiska eller psykiska skäl.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få hjälp med till exempel:

  • läkemedelshantering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • injektioner
  • provtagning
  • näringstillförsel

När du är inskriven i hemsjukvården kan du komma i kontakt med hemsjukvården dygnet runt, veckans alla dagar. Telefonnummer finner du i högerspalten.

Avgift

Kostnaden för hemsjukvård ingår i maxtaxan för hemtjänst. Region Örebro läns högkostnadsskydd gäller ej.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg