Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Folkhälsa i norra Örebro län

Folkhälsa i Bergslagen

Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har en överenskommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. Överenskommelser har funnits i olika former sedan 2003. Nuvarande överenskommelse gäller fr o m 1 maj 2018 t o m 31 december 2023, det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser.

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län. Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala folkhälsoarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:

* Kommunernas egna mål
* Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS),
* Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
* Folkhälsoplan för Region Örebro län.
* Övriga relevanta regionala mål och planer.

Folkhälsoteamet

Till stöd för kommunernas arbete finns länsdelens folkhälsoteam. Det består av en folkhälsochef och tre folkhälsoutvecklare. Till teamet räknas också stödfunktioner från Välfärd och folkhälsa vid Region Örebro län, resurs från Örebro läns idrottsförbund samt delar av resurs från Örebro läns bildningsförbund. Folkhälsoteamet fungerar som metod- och kunskapsstöd och arbetar på uppdrag av de kommunala verksamheterna.

Kontakt

Folkhälsochef

Peter Björklund
Tel 0587-811 66
Peter.Bjorklund@nora.se

Ansvarar för former för styrning och ledning av folkhälsoarbetet, barn och unga, barnkonventionen, delaktighet och inflytande, brottsförebyggande.


Folkhälsoutvecklare

Susann Cederlund
Tel: 0587-812 64
Susann.Cederlund@nora.se

Arbetar med föräldraskapsstöd, våld i nära relationer, äldre, offentliga måltider

Folkhälsoutvecklare

Linda Sköldebrink

Tel 0587-812 62
Linda.Skoldebrink@nora.se

Samordnare för arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak.


Folkhälsoutvecklare

Hanna Holmgren

Tel 070-314 28 28
hanna.holmgren@nora.se

Arbetar med barnkonventionen samt alkohol, narkotika, dopning och tobak


Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00