Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Husdjur

Husdjur ska skötas på ett sånt sätt att de inte orsakar besvär och problem för dina grannar. För att ha vissa djur behövs tillstånd. Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Inom detaljplan krävs tillstånd för att hålla nötkreatur häst get får svin pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Ansök om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område Tillstånd för orm Inom detaljplanelagt område i Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner krävs tillstånd för att ha orm. Inom Ljusnarsbergs kommun krävs inte tillstånd för att ha orm. Tillstånd krävs för alla typer av ormar, även om de inte är giftiga. Bor du inte inom område med detaljplan krävs inget tillstånd. Ansök om hållande av orm inom område med detaljplan Begravning av häst - hur gör jag om jag vill begrava min häst hemma? Om du vill begrava din döda häst på din egen eller annans fastighet ska Miljökontoret först kontaktas för att godkänna platsen. Så här går du tillväga. Kontakta Miljökontoret för att få platsen godkänd. Det som ingår i bedömningen är avstånd till vattentäkt, vattendrag och grundvattenyta. Markera den tänkta platsen på en karta. Du kan använda en karttjänst på webben eller kontakta Miljökontoret så skickar vi en fastighetskarta. Skicka in kartan till Miljökontoret. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hur man får ta hand om döda djur. Information om hur man hanterar djur, Jordbruksverkets webbplats Hur anmäler jag en störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk? I första hand bör du prata med den som orsakar eller kan göra något åt problemet. Får du inget gehör eller om du inte är nöjd med resultatet kan du kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen. En anmälan om klagomål kan göras via blankett för anmälan om störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk, brev, e-post eller telefon. Anmäl störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk Ju mer information du kan lämna om problemet desto lättare blir det för oss att handlägga klagomålet. Svar på frågorna var, när, vad, hur och vem är en bra grund. Om du vill göra en anmälan anonymt markerar du "ja" på den första frågan på blanketten. Du har rätt att vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att handlägga din anmälan. Anonyma bostadsklagomål lämnas utan åtgärd eftersom vi inte kan bedriva någon tillsyn om vi inte vet i vilken bostad problemen finns. Djur som far illa Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för tillsynen av hur djur behandlas. Om du har oro för att djur behandlas illa är det dem du kontaktar. Anmäl bristande djurhållning på Länsstyrelsens webbplats Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg