Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vilda djur och fåglar

Vilda djur kan orsaka störningar då de kommer in i tätbebyggda områden. Det är mycket ovanligt att dessa störningar är så stora att de innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Frågor om vilda djur Länsstyrelsen hanterar frågor om vilda djur. Om djur på Länsstyrelsens webbplats Skadade vilda djur Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som ska göras. Störningar från fåglar Det kommer ofta samtal angående fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Här är några tips på vad du kan göra om du har problem med fåglar. Oavsett vilken metod du använder, tänk på att du måste ha tillstånd från markägaren och att inte hindra säkerheten för de som behöver nyttja platsen, till exempel sotare. Se till att fåglarna inte får tag på mat Om du vill bli av med fåglarna är det viktigt att minska deras tillgång till mat: Ställ inte ut soppåsen. Ställ inte ut matskålar till husdjur så att fåglarna kommer åt dem. Plocka upp fallfrukt. Ta vara på bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om. Lägg inte frukt, bär och matrester i öppna komposter. Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda. Blockera håligheter i fasader Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte har blivit boplatser. Börja i april och fortsätt varannan vecka fram till juli. Du kan förebygga att fåglar bygger bon genom att täcka för håligheter i takstolar och skorstenar med nät. Gör åtgärder före häckningssäsong Hinder och skrämselanordningar bör monteras innan häckningen börjar, före månadsskiftet mars/april. Ju närmare häckningen desto mer sannolikt att fåglarna väljer en annan plats att häcka på. Långt inpå häckningen hävdar fåglarna däremot sin plats. Rörliga eller fasta skrämselanordningar? Eftersom fåglarna ofta utmanar sina hot lär de sig hur farliga skrämselanordningarna är. Fasta skrämselanordningar fungerar därför oftast bara en kort tid. Rörliga skrämselanordningar och ljudeffekter kan vara mer effektiva. Tänk på att ljudet inte ska störa dina grannar. Tips för att skrämma bort/hindra fåglarna Spänn en tråd cirka tio centimeter över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den. Placera plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara. Placera smala stående strån med piggar och knopp där fåglar brukar sitta. Tänk på att dessa inte ska vara så vassa att fåglarna kan ta skada. Spikar med huvudet uppåt fungerar. Sätt upp roterande skyltar, skärmar med störande reflexer/färger/speglar. CD-skivor fungerar ofta bra. Placera ut en trädgårdsprydnad/modern fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden. Sätt upp uvbulvaner. De kan hjälpa men blir ofta snabbt nonchalerade och ibland attackerade av vilt som ska skrämmas. Uvbulvaner som snurrar och har ett byte i klorna sägs vara mest effektiva. Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet. Tips speciellt till restauranger och serveringar Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet. Sätt upp skyltar som uppmanar till att kasta skräp i papperskorgar. Se till att brickor med kvarlämnad mat tas in direkt efter att kunden är klar. Förbjudet att skjuta i bebyggda områden Det är förbjudet att använda skjutvapen inom bebyggda eller detaljplanelagda områden. Det gäller trots innehav av vapenlicens eller jägarexamen.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg