Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

CSN

CSN - Centrala Studiestödsnämnden - Studiemedel

Om du blir antagen till en kurs eller utbildning finns det möjlighet att söka studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden. SFI-studier är dock inte studiemedelsberättigade. Du gör ansökan på deras webbsida och du kan även vända dig till CSN om du har frågor.

https://www.csn.se/ Länk till annan webbplats.

Telefon: 0771-276 000

Skolan rapporterar uppgifter till CSN. För att du ska få din utbetalning kräver CSN att du intygar att du påbörjat dina studier. Detta kallas för studieförsäkran. Du lämnar din studieförsäkran själv på mina sidor på www.csn.se. Länk till annan webbplats. Detta kan du göra först då du påbörjat dina studier. Har du frågor om skolans rapportering till CSN kan du vända dig till biserka.savic@ljusnarsberg.se

Om du avbryter dina studier skickar skolan ett meddelande om det till CSN och det kan då påverka dina utbetalningar. Även mindre förändringar av studieplanen så som exempelvis förlängning av kurser kan påverka rätten till studiemedel. Kom därför alltid ihåg att meddela CSN om det sker förändringar i din ursprungliga studieplan.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg