Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet. Syftet är att förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvara för att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar arbetslivets behov.

Ljusnarsbergs kommuns vård- och omsorgsutbildning ingår i denna samverkan, varför det också är möjligt att erhålla ett diplom efter avslutad utbildning.

Mer information om vår utbildning hittar du här.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg