Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Elevinformation

Betyg/intyg

Kopior på betyg och kursintyg beställs hos skolans administratör Biserka Savic, 070-420 48 57 eller biserka.savic@ljusnarsberg.se Avvakta gärna till dess att du läst färdigt alla dina kurser innan du begär ut betygshandling. Då får du alla betyg på samma dokument.

CSN

Skolan rapporterar alltid dina pågående och avklarade studier till CSN. Vid ansökan till CSN måste du själv alltid också lämna in en studieförsäkran när du påbörjat dina studier. Du kan vända dig till skolans administratör för information om vår rapportering till CSN. Se kontaktuppgift ovan.

Elevcafé

Det finns ett elevkök/fikarum med kylskåp och mikrovågsugn där du har möjlighet att värma mat. Kaffeautomat finns och kaffe/te kostar 5 kronor. Endast kontant betalning (5kr mynt).

Frånvaro

Sjukanmälan och övrig frånvaro anmäler du till din kurslärare vid varje aktuellt studietillfälle/lektion. Är du sjuk längre än 7 dagar vill vi att du inkommer med ett sjukintyg.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 är det mycket viktigt att du stannar hemma om du känner symptom så som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Om progression (inlämning av uppgifter, bokning av prov, deltagande på lektioner) uteblivit under 3 veckor eller mer så avslutas din kurs och du blir utskriven, så till vida att du inte under denna period anmält frånvaro pga sjukdom eller sedan tidigare beviljats studieuppehåll. Vid en eventuell utskrivning så har du möjlighet att söka kursen igen.

Fusk

Det är inte tillåtet att använda sig av någon annans texter eller bilder, helt eller delvis, så att det framstår som om man själv har skapat dem. Till fusk räknas även att använda otillåtna metoder eller hjälpmedel vid prov, inlämningsuppgifter eller grupparbeten i syfte att vinna fördelar i studierna. Läraren i aktuell kurs informerar sina elever om vilka metoder och hjälpmedel som är tillåtna i de olika ämnena och under de olika kursmomenten. Vid fusk på prov kommer provet att avbrytas och rapport till rektor att ske. Vi fusk med inlämningsuppgifter kommer dessa att ogiltigförklaras och rapport till rektor ske.

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under din studietid.

Hjälp och stöd

Du vänder dig i första hand till din kurslärare för hjälp och stöd med studierna. I lärsalen kan du även få hjälp med dina studier av en handledande lärare. Där finns också studieplatser, datorer och trådlöst nätverk. Se mer information på vår hemsida under fliken Lärcentrum. Ett begränsat antal datorer finns för utlåning till dig som studerar på distans. Kontakta administratör Biserka Vasic för mer information.

Individuell studieplan

Det är viktigt att du tar ansvar för dina studier genom att exempelvis följa din individuella studieplan. Betyg sätts i samband med kursslut. Vid önskemål om förändring av studieplan, tillägg av kurs etc. kontakta komvux@ljusnarsberg.se Observera att du alltid antas till enstaka kurser inom komvux. Det gäller även om du läser ett yrkespaket (ex. kurser inom vård och omsorg eller barn och fritid) eller mot en examen/slutbetyg.

Studiemiljö

Skolan har nolltolerans mot kränkningar, diskriminering samt hot och våld. Det gäller såväl elever som personal. Alla har ett ansvar för att bidra till en bra studiemiljö. Vi arbetar aktivt för detta och skolan har en plan mot kränkande behandling som revideras årsvis. Planen finns publicerad på hemsidan www.ljusnarsberg.se Länk till annan webbplats. Du kan alltid vända dig till din kurslärare eller någon annan personal på skolan om du känner dig otrygg.

Du får inte vistas på skolan under drog- eller alkoholpåverkan. Vid misstanke om att detta inte följs, kontaktas rektor som kommer att vidta åtgärder.

Av respekt och hänsyn till övriga elever och personal är det viktigt att du kommer i tid till lektionerna.

Skolan ska vara en trygg miljö för alla!

Rakvatten/parfym
Tänk på att inte använda parfym/rakvatten etc. då dofter kan utlösa starka reaktioner (ex. huvudvärk/illamående/yrsel) hos andra personer i din omgivning.

Parkering

Det går bra att parkera på den lilla parkeringen nedanför Kopparhyttan. Man kan även finna parkering på Laxbrogatan eller bakom Ica. Observera att det råder parkeringsförbud på Kapellansgatan. Stora parkeringen ovanför Kopparhyttan är endast till för personal.

Rökning

Rökning är inte tillåten på skolans område.

Sekretess

Personalen på Kopparhyttan har sekretess och det innebär att vi aldrig lämnar ut information om dig till andra elever. Detta är av respekt och hänsyn till varje enskild elev.

Öppettider

Måndag-Torsdag kl. 08.00-16.00

Fredag kl. 08.00-14.00

Personalrummet/köket har lunchstängt måndag – fredag kl.11.30 – 13.00.
Tack för att du respekterar detta.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg