Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Elevinformation

Betyg/intyg

Kopior på betyg och kursintyg beställs hos skolans administratör Biserka Vasic, 070-420 48 57 eller biserka.savic@ljusnarsberg.se Avvakta gärna till dess att du läst färdigt alla dina kurser innan du begär ut betygshandling. Då får du alla betyg på samma dokument.

CSN

Om du i samband med din ansökan till Komvux uppgivit att du avser söka CSN, kommer skolan att rapportera dig som studerande från och med den dag du börjar dina studier. Har du inte talat om för oss på Komvux att du avser söka CSN, så har vi inte heller meddelat CSN att du studerar hos oss. Vid ansökan till CSN måste du själv alltid också lämna in en studieförsäkran. Du kan vända dig till skolans administratör för information vår rapportering till CSN. Se kontaktuppgift ovan.

Elevcafé

Det finns ett elevkök/fikarum med kylskåp och mikrovågsugn där du har möjlighet att värma mat. Kaffeautomat finns och kaffe/te kostar 5 kronor.

Frånvaro

Sjukanmälan och övrig frånvaro anmäler du till din kurslärare vid varje aktuellt studietillfälle/lektion. Är du sjuk längre än 7 dagar vill vi att du inkommer med ett sjukintyg.

Platsundervisning på Kopparhyttan eller Fjärrundervisning via Teams under perioder då skolan är stängd (ex. vid pandemier).

Vi vill att du är närvarande vid varje lektionstillfälle. Om du inte kan närvara på kommande lektion vill vi att du hör av dig/lämnar återbud till din lärare. Vid lektioner via Teams/på plats så är det av största vikt att vara uppkopplad/på plats när lektionen startar. Om ingen elev har kommit till lektionen efter 15 min kommer lektionen ställas in.

Om progression (inlämning av uppgifter, bokning av prov, deltagande på lektioner) uteblivit under 3 veckor så avslutas din kurs och du blir utskriven, så till vida att du inte under denna period har lämnat återbud/haft kontakt med din lärare.

Vid en eventuell utskrivning så har du möjlighet att söka kursen igen enligt de antagningar som skolan har under läsåret.

Distansundervisning på Kopparhyttan.

Vi erbjuder distansundervisning för dig som har behov av det. Vid ex. pandemier eller andra omständigheter som gör att skolan är stängd, kan du ha möjlighet att följa kursen med de deltagare som valt platsundervisning och då via Teams. Vi ber dig att kontakta din lärare för att diskutera möjligheten.

Eftersom distansundervisning är väldigt individuell så är det av största vikt att lärare och elev kommer överens om hur kontakt/kommunikation mellan dem kan ske. Det kan ske via till exempel mejl /It´s Learning/ Lunis/ Teams, telefon med mera. Om läraren inte får någon kontakt/ respons från eleven och ingen inlämning av uppgifter/ingen bokning av prov sker enligt kursplaneringen, så avslutas din kurs och du blir utskriven. Vid en eventuell utskrivning så har du möjlighet att söka kursen igen enligt de antagningar som skolan har under läsåret.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 är det mycket viktigt att du stannar hemma om du känner symptom så som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under din studietid.

Hjälp och stöd

Du vänder dig i första hand till din kurslärare för hjälp och stöd med studierna. Ett begränsat antal datorer finns för utlåning till dig som studerar på distans. Kontakta administratör Biserka Vasic för mer information. Se kontaktuppgift ovan.

Individuell studieplan

Det är viktigt att du tar ansvar för dina studier genom att exempelvis följa din individuella studieplan. Betyg sätts i samband med kursslut. Vid önskemål om förändring av studieplan, tillägg av kurs etc. kontakta vår handledare Catrin Lundberg.

mobil:072 021 04 77

mejl: catrin.lundberg@ljusnarsberg.se

Studiemiljö

Skolan har nolltolerans mot kränkningar, diskriminering samt hot och våld. Alla har ett ansvar för att bidra till en bra studiemiljö. Vi arbetar aktivt för detta och skolan har en plan mot kränkande behandling som revideras årsvis. Planen finns publicerad på hemsidan www.ljusnarsberg.se Länk till annan webbplats.

Du får inte vistas på skolan under drog- eller alkoholpåverkan. Vid misstanke om att detta inte följs, kontaktas rektor som kommer att vidta åtgärder.

Av respekt och hänsyn till övriga elever och personal är det viktigt att du kommer i tid till lektionerna.

Skolan ska vara en trygg miljö för alla!

Rakvatten/parfym
Tänk på att inte använda parfym/rakvatten etc. då dofter kan utlösa starka reaktioner (ex. huvudvärk/illamående/yrsel) hos andra personer i din omgivning.

Parkering

Det går bra att parkera på den lilla parkeringen nedanför Kopparhyttan. Man kan även finna parkering på Laxbrogatan eller bakom Ica. Observera att det råder parkeringsförbud på Kapellansgatan. Stora parkeringen ovanför Kopparhyttan är endast till för personal.

Rökning

Rökning är inte tillåten på skolans område.

Sekretess

Personalen på Kopparhyttan har sekretess och det innebär att vi aldrig lämnar ut information om dig till andra elever. Detta är av respekt och hänsyn till varje enskild elev.

Öppettider

Under pandemin så är skolan inte ”Öppen” så du måste boka tid med någon av personalen. Du ringer på dörrklockan som finns på framsidan av huset, så kommer vi och öppnar.

Lärsalen är öppen för dig som studerar, men du måste boka tid hos någon av personalen.

Måndag kl.09.00 - 15.00
Tisdag kl.09.00 - 15.00
Onsdag kl.12.00 - 15.00
Torsdag kl.09.00 - 15.00
Fredag kl.09.00 - 12.00

Personalrummet/köket har lunchstängt måndag – fredag kl.11.30 – 13.00.
Tack för att du respekterar detta.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider