Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lärcentrum

Du som vuxenstuderande är välkommen till den kommunala vuxenutbildning på Kapellansgatan 5 som också utgör lärcentrum, om du behöver en plats att studera på. I vår lärsal finns tillgång till studieplatser, datorer och trådlöst nätverk. Lärsalen finns i sutterängplanet, i nära anslutning till elevcafeét. Det är även möjligt att sitta i elevcaféet och studera.

Behöver du hjälp och stöd i dina studier kan du boka en individuell tid med ungdomssamordnaren som också är legitimerad lärare. Gäller det studier inom vård- och omsorg är det till handledaren för vård- och omsorgsutbildningen du vänder dig för hjälp och stöd.

Studerar du på högskola/universitet och är folkbokförd i kommunen finns det möjlighet att skriva din tentamen på Kopparhyttans vuxenutbildning. Under förutsättning att ditt lärosäte godkänner det och att vi kan hjälpa till just den dagen och tiden. För mer information kontakta ungdomssamordnaren.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg