Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Gymnasial vuxenutbildning

Om du vill komplettera dina tidigare gymnasiebetyg, bredda din kompetens för ett yrke eller bli behörig till högskola och universitet så är du välkommen till den gymnasiala vuxenutbildningen.

Om gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen på gymnasial nivå förbereder dig för ett yrke/arbete eller för vidare studier. På gymnasial nivå läser du fristående kurser. Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar och du kan kombinera den med arbete eller kurser på grundläggande nivå eller SFI.

Vem kan studera på gymnasial nivå?

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • vill återuppta avbrutna gymnasiestudier
  • vill skaffa behörighet till högre studier
  • vill gå en yrkesutbildning
  • vill gå en utbildning där din arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas
  • vill kompetensutveckla dig/lära dig mer om ett visst ämne
  • vill studera för att kunna byta yrke
  • inte har gått i gymnasiet.

Du får delta i den gymnasiala vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har fullföljt ett treårigt nationellt program på gymnasieskolan. För att kunna studera på gymnasial nivå behöver du ha kunskaper som motsvarar grundläggande nivå. För att studera via Ljusnarsbergs vuxenutbildning behöver du antingen vara folkbokförd i Ljusnarsbergs kommun eller ha en hemkommun som betalar dina studier. Kontakta din hemkommun om du vill veta mer om vad som gäller.

Kursutbud

I Ljusnarsbergs kommun erbjuder vi distansutbildning i samarbete med ABF Vux. I vissa kurser ingår även obligatoriska digitala träffar i realtid samt prov på plats i Kopparberg. Länk till kursutbud: Kursutbud distans - ABF Vux Länk till annan webbplats.

Där finns även mer information om hur det fungerar med distansstudier. Svar på vanliga frågor (Distans) - ABF Vux Länk till annan webbplats.

I skolans lärsal här i Kopparberg finns handledare för dig som vill ha hjälp och stöd i dina studier. Se mer information under fliken "Lärcentrum". Som ny distanselev vill vi även att du kommer till skolan i samband med uppstart.

Ansökan

För att göra en ansökan behöver du veta vilka kurser du ska söka. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du vill ha mer information om vilka kurser du ska studera.

Vi erbjuder kursstart var femte vecka med följande starter:

Sista ansökningsdag

Kursstart

9 augusti

26 augusti

13 september

30 september
18 oktober

4 november

22 november

9 december

 

Blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

Du antas till en studieperiod om maximalt 20 veckor oavsett när du påbörjar dina studier. Önskar du studera under en längre period än 20 veckor kommer en ny antagning att ske längre fram, så att du kan studera utan uppehåll mellan studieperioderna.

Blanketten skickas till:

Ljusnarsbergs Kommun / Komvux Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Märk kuvertet med "Ansökan".


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg