Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Svenska för invandrare (SFI)

Sfi är en vuxenutbildning i svenska för invandrare som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och det svenska samhället.

Om SFI

  • Det kostar ingenting att studera SFI. När du studerar SFI kan du inte få studiestöd från CSN.
  • Vi bedriver både studier på plats och distans.
  • Utbildningen anpassas utifrån din studietakt. Längden och innehållet kan därför variera.

Vem kan studera på SFI?

Du som:

  • har fyllt 16 år (fom 1 juli det 16:e året)

Ett alternativ för dig som är mellan 16-19 år är också att läsa på gymnasieskolans introduktionsprogram.

  • är bosatt i Sverige. Det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda SFI för dig som har rätt att delta. Är du EU-medborgare kan du också ha rätt att studera.
  • saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Kursutbud

Utbildningen är uppdelad i fyra kurser (A, B, C och D) på tre studievägar. Kurserna är anpassade till din bakgrund, dina behov och dina studiemål.

Ansökan

För att börja studera på SFI behöver du lämna in en ansökan till oss. Ansökan finns som en blankett här Länk till annan webbplats.. Blanketten finns även att hämta hos administratören på skolan.

Du kan skicka in din ansökan via post eller e-post till skolans administratör, se kontaktinformationen.

Vi kommer därefter skicka hem en kallelse för ett nivåtest. Testet är till för att bedöma dina kunskaper i svenska. Utifrån resultatet görs sedan en bedömning av vilken studieväg och kurs som är lämplig för just dig. Vi genomför nivåtest cirka var femte vecka.


Har du studerat på SFI tidigare tar vi givetvis hänsyn till det, men nivåtestet är till för att säkerställa att du placeras enligt dina nuvarande kunskaper. Vi ser gärna att du bifogar betyg från tidigare kurs eller kursintyg med din ansökan.


Sista anmälningsdag

Preliminär kursstart

2024 
9 augusti26 augusti
13 september30 september
18 oktober

4 november

22 november

9 december

 

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg