Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Familjesamverkansteamet norra Örebro län

Familjesamverkansteamet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommuner. Teamets uppgift är att vid behov vara samverkansstöd i ärenden kring familjer med behov av flera olika stödinsatser.

Teamets medarbetare företräder varken familjen eller någon verksamhet. De finns för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan familjen och verksamheter, samt mellan verksamheter.

God samverkan kan

  • öka familjens upplevelse av stöd,
  • vara tidsbesparande för alla inblandade,
  • ge ökad förståelse för olika verksamheter och ökat kunskapsutbyte mellan professionerna,
  • bidra till att utsatta barn och familjer kan få hjälp tidigare med rätt insatser.

Teamet tar uppdrag där familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning, när tidigare samverkan har varit otillräcklig och/eller där det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv.

Senast uppdaterad

Kontakt

Marta Bjurström
Samordnare/teamledare
Tel: 0581-81 400,
073 679 09 54
marta.bjurstrom@lindesberg.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider