Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskolan Garhyttan

Kontaktcenter Förskolan Garhyttan

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år på tre åldersblandade avdelningar. Förskolan finns i centrala Kopparberg med närhet till skog och natur, bibliotek och affärer.

Öppettider på förskolan är i regel kl. 05.30-17.30

Pedagogisk inriktning

Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik. Verksamhetens mål utformas enligt förskolans läroplan.

Leken är det viktigaste i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan, lär sig att visa hänsyn och att hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Hos oss priooriteras barnens inflytande och delaktighet högt.

På Garhyttans förskola vill vi ha ett nära och öppet samarbete med hemmen, där goda möten och relationer står i centrum. Förskolan bjuder också in till föräldramöten där möjlighet ges att presentera vår verksamhet men också att reflektera och diskutera olika frågor tillsammans med vårdnadshavarna.

Besöksadress

Våggatan 3
714 30 Kopparberg

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg