Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter och regler

Allmän information

Ljusnarsbergs kommun erbjuder plats i förskola för barn från ett års ålder som är folkbokförda i kommunen. Ansökan till kommunal verksamhet bör göras senast fyra månader före önskat datum.

Vårdnadshavaren betalar en avgift oavsett om barnet har kommunal, fristående eller enskild verksamhet. Avgiften betalas per månad och i efterskott. Avgift betalas i procent av hushållets gemensamma avgiftsgrundande inkomst.

Ljusnarsbergs Kommun tillämpar maxtaxa. Det betyder att man aldrig betalar mer än en bestämd procentsats av den högsta inkomstnivån. Taxan är indexreglerad och kan förändras på grund av ändringar i maxnivån. Från 1 januari 2024 är maxnivån bestämd till 56 250 kr per månad.

Avgifter 2024

Förskola och pedagogisk omsorg

För första barnet betalas 3,0 %, dock max 1 688 kr/månad.

För andra barnet betalas 2,0 %, dock max 1 125 kr/månad.

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 563 kr/månad.

För fjärde barnet och efterföljande barn utgår ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som det första.

Barn till föräldralediga

För första barnet betalas 1,5 %, dock max 844 kr/månad.

För andra barnet betalas 1,5 %, dock max 844 kr/månad.

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 563 kr/månad.

För fjärde barnet och efterföljande barn utgår ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som det första. Vistelsetiden är 15 timmar/vecka. Rektor bestämmer förläggningen av vistelsetiden i samråd med förskolan.

Fritidshem

För första barnet betalas 2,0%, dock max 1125 kr/månad.

För andra barnet betalas 1,0 %, dock max 563 kr/månad.

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 563 kr/månad.

För fjärde barnet och efterföljande barn utgår ingen avgift.

Barn till arbetssökande behåller sin plats på fritidshemmet men den får inte utnyttjas utom vid arbete. Vid arbete har arbetssökande rätt till heldagsomsorg upp till 5 dagar i månaden mot en avgift på 50 kr/dag.

Den sammanlagda avgiften får inte överstiga avgiften för fritidshem och familjedaghem. Vid arbete mer än 5 dagar i månaden debiteras avgift enligt taxan för fritidshem och familjedaghem.

Allmän förskola för 3-5 åringar

Allmän förskola erbjuds från 1 september det år barnet fyller 3 år. 525 timmar avgiftsfritt/år.

För föräldrar till 3-5 åringar som samtidigt har barnomsorg sker en reducering med 18,75 % av ordinarie taxa. Reduceringen av avgiften görs fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten följer skolans läsår med lov och studiedagar.

Rektor förlägger vistelsetiden

Barnen är lediga under skolans lov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg