Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskolan Åstugan

Kontaktcenter Förskolan Åstugan

Förskolan tar emot barn i åldrarna 1-5 år, två avdelningar för yngre barn och en avdelning för de äldre barnen.

Öppettider på förskolan är i regel kl. 05.30-17.30

Vision och arbetssätt

Vi vill ha en förskola och ett fritidshem där barn, föräldrar och personal trivs, mår bra och utvecklas.

Man ska känna sig välkommen till Åstugan och verksamheten ska präglas av sin goda stämning. Personalen visar respekt för alla barn och möter dem där de är i sin utveckling. Barn och föräldrar ska känna sig delaktiga i verksamheten och kunna påvera dess innehåll.

All mat lagas på Åstugan. Alla avdelningar samarbetar morgon och kväll.

Besöksadress

Björkvägen 37
714 72 Ställdalen

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg