Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskolan Skogsgläntan

Skogsgläntan

Kontaktcenter Förskolan Skogsgläntan

Förskolan ligger centralt bredvid Kyrkbacksskolan F-9. Skogen är vår närmaste granne där vi tillbringar mycket tid.

Skogsgläntan består av två syskonavdelningar Upptäckarna och Spanarna. Förskolan tar emot barn i åldrarna 1-5 år.

Öppettider på förskolan är i regel kl. 5:30-17:30

Pedagogik och arbetssätt

Vi utformar vår verksamhet utifrån förskolans läroplan.

Det är viktigt för oss att vi har roligt tillsammans, att hela vår verksamhet utgår från en positiv anda.

Vi har ett medvetet arbetssätt där barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att samspela med andra och skapa goda relationer där vi tar tillvara på varandras olikheter och styrkor.

Vi strävar efter att ha en tillåtande och utvecklande miljö där barnens intressen, kreativitet och nyfikenhet tas tillvara.

Förskolans vision

Här på Skogsgläntan önskar vi att barnen ska ha roligt, vara trygga, empatiska samt ha en lust att lära.

Besöksadress

Fasegatan 12
714 35 Kopparberg


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg