Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ansökan och uppsägning av förskoleplats

Ansökan

Du kan ansöka om förskoleplats för ditt barn om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller aktivt söker arbete.

Du ansöker om plats genom Ljusnarsbergs kommuns e-tjänster. Länk till annan webbplats.


Förskola utanför kommunen eller med annan huvudman

Om du önskar välja en förskola utanför kommunen eller med en annan huvudman än kommunen gör du en ansökan om förskoleplats hos den aktuella kommunen.

 

Ansökan om förskoleplats för dig som är bosatt i annan kommun

Här hämtar du som är bosatt i annan kommun blanketten för ansökan om förskoleplats i Ljusnarsbergs kommun. Länk till annan webbplats.

 

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska meddelas skriftligt på särskild blankett två månader före det datum uppsägningen avser. Uppsägning av barnomsorgsplats kan inte göras för normal ledighet (semester, ferieuppehåll mm) eller vid byte av omsorgsform, då fortsatt barnomsorgsbehov finns. Uppsägning räknas från den dag ansökan inkommit in till kommunen/personalen.

Du säger upp din plats genom Ljusnarsbergs kommuns e-tjänster. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg